Kdo smo?

Slovensko združenje za klinično prehrano je strokovno, neprofitno združenje strokovnjakov, ki delujejo na področju preventive, diagnostike in obravnave prehranskih in presnovnih sprememb (motenj), ki so povezane z akutnimi boleznimi, kroničnimi boleznimi in stanji (motnjami), ki jih povzroča pomanjkanje ali prebitek energije in/ali posameznih hranil.

Kaj je naše poslanstvo?

SZKP si prizadeva, da na sistemskem nivoju vzpostavlja strokovno terminologijo na področju klinične prehrane in stroko integrira v zdravstveno obravnavo posameznika na vseh nivojih zdravstvenega varstva. Zaradi velikega kliničnega pomena prehranskega stanja posameznika, je cilj SZKP približati prehransko obravnavo posamezniku na nivoju primarnega zdravstvenega varstva v ambulantah družinske medicine in v okviru preventivnih dejavnosti za krepitev zdravja.

Aktualno

18.12.2018 - LLL tečaj
Let‘s Talk about Nutrition: Communication Skills for Health Care Professionals

1.2.2019 - Simpozij klinične prehrane

Članstvo SZKP / ESPEN - 2019

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.