2. Modul šole klinične prehrane 2023

Spoštovani!

Lepo vas vabimo, da se udeležite druge letošnje izvedbe Šole klinične prehrane.

Izobraževanje bo potekalo v DOMUS MEDICA (predavalnica JULIJA), v Ljubljani v naslednjih terminih:

 • 24. 11. od 15.00 – 20.00
 • 25. 11. od 8.00 – 20.00
 • 1. 12. od 15.00 – 20.00

Za priznanje kreditnih točk Zdravniške zbornice se morate udeležiti vseh treh terminov. 

Namenjeno: zdravnikom družinske medicine in zdravnikom specialistom v izvenbolnišničnih specialističnih ambulantah

Namen

 • Vloga klinične prehrane v zdravstveni obravnavi pacienta na primarnem nivoju: preventivna, kurativna
 • Razumevanje procesa prehranske obravnave, kot del zdravniškega pregled
 • Prepoznava motenj prehranjenosti: diagnostični proces, dileme – kadar ima pacient več motenj prehranskega stanja
 • Kako ločimo motnje prehranjenosti, motnje prehranjevanja in motnje hranjenja
 • Razumevanje razlike med prehransko podporo in terapijo
 • Uporaba medicinske prehrane v klinični praksi – glede na stopnjo prehranske ogroženosti in diagnoze motenj prehranjenosti
 • Vrste in načini uporabe medicinske prehrane v ambulanti družinske medicine
 • Vodenje in nadzor prehranske terapije

Modul bo izveden v sklopu projekta Ministrstva za zdravje, zato kotizacije ni, vendar pa je število mest omejeno. Prijavite se lahko preko povezave na sledeči spletni strani: https://www.domusmedica.si/domus-medica/dogodki/zzsEventsInDomusMedica/modul–ole-klini-ne-prehrane/40057–69070

Program dogodka:

Prisrčno vabljeni!

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.