Članstvo SZKP

Članstvo SZKP – 2023

Včlanitev v SZKP bo ponovno možna v decembru za leto 2024.

PRIJAVA:
Prijava je možna izključno preko spletne prijavnice. Izpolniti jo morajo že osbstoječi člani kot novi člani.

PRIJAVNICA

PLAČILO ČLANARINE:

Stroške članarine, ki znašajo 25 EUR (SZKP), nakažite na tekoči račun SZKP 02014-0254344052, odprt pri NLB d.d.
Pri namenu plačila NUJNO navedete: »ČLANARINA SZKP PRIIMEK in IME«
Skenirano ali fotografirano potrdilo o plačilu pošljete na slozkp@gmail.com .

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.