Delovna področja

Leta 2013 smo aktivnosti Združenja organizirali po delovnih področjih:

Dejavni smo tudi na raziskovalnem področju. Leta 2012 smo izvedli nacionalni projekt “Ugotavljanje stanja podhranjenosti v Republiki Sloveniji”, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje RS. Novembra 2012 smo v Sloveniji vodili mednarodno raziskavo nutritionDay. Več o raziskovalnem potencialu SZKP si oglejte v predavanju prof. dr. Mitje Lainščak, dr. med. »

Prav tako skrbimo za izobraževanje medicinskih sester na področju prehranskega presejanja. Poseben poudarek namenjamo patronažnim sestram in njihovem izobraževanju na področju parenteralne prehrane na domu. Če potrebujete več informacij o izobraževanju medicinskih sester, lahko kontaktirate Lauro Petrica.

Veseli bomo vaših pobud in predlogov, ki jih prosim posredujte vodjem posameznih delovnih skupin ali predsednici Združenja doc. dr. Nadi Rotovnik Kozjek, dr. med.