Izobraževanje

Delovna skupina za izobraževanje o klinični prehrani, ki deluje pod vodstvom Katje Kogovšek, dr. med., skrbi za organizacijo tečajev LLL in specializiranih predavanj s področij klinične prehrane in presnovne podpore za zdravnike, medicinske sestre, študente in bolnike. 

Prav tako skrbimo za izobraževanje v okviru kongresov klinične prehrane in presnovne podpore. V letošnjem letu vas vabimo na 4. kongres, ki bo potekal 2. aprila 2016 v Ljubljani.

V okviru kongresa, 1. aprila 2016, bomo izvedli tečaj LLL z naslovom “Prehranska podpora pri ledvičnih boleznih”.

Kongresi in strokovna srečanja

3. slovenski kongres klinične prehrane smo organizirali novembra 2014 v Portorožu.

Novembra 2013 smo prav tako v Portorožu organizirali 2. slovenski kongres klinične prehrane z mednarodno udeležbo. Oglejte si predstavitve nekaterih predavanj v okviru glavnih tem kongresa:

Konferenca_Klinicna_prehrana-Foto

V okviru kongresa je potekal tudi simpozij Prehranskega društva.

Zgodovinski kongresi:


Strokovna srečanja:

Tečaji LLL

V sklopu 4. kongresa klinične prehrane in presnovne podpore, 1. 4. 2016, bomo pripravili tečaj LLL z naslovom "Prehranska podpora pri ledvičnih boleznih". Prijava »

Pomembno za medicinske sestre

Udeležbo na naših tečajih LLL lahko uveljavljate tudi za pridobivanje licenčnih točk v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Kakor verjetno že veste, se sleherno strokovno izpopolnjevanje vrednoti z licenčnimi točkami, kot jih določa Pravilnik o licenčnem vrednotenju strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Ker SZKP ni vložilo vloge za priznanje licenčnih točk, morate za priznanje le-teh poskrbeti sami. To storite tako, da pošljete izpolnjeno dokumentacijo komisiji za licence v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Ta dokumentacija zajema:

  • Vlogo za določitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje pri nepooblaščenem organizatorju,
  • fotokopijo potrdila o udeležbi ter
  • program posameznega tečaja za katerega uveljavljate svoje pravice.

Obrazec Vloga za določitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje pri nepooblaščenem organizatorju dobite na naslovu Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Obrazec natisnite, izpolnite zahtevane podatke, dopolnite zahtevane podatke in ga skupaj z ostalima dvema dokumentoma pošljete na naslov:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije
Vidovdanska 9
1000 Ljubljana