4. kongres klinične prehrane

Spoštovani!

Slovensko združenje za klinično prehrano (SZKP) je strokovno združenje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem klinične prehrane in presnove. Je del Evropskega združenja za klinično prehrano ESPEN.

Aktivnosti SZKP obsegajo Osnovne in napredne oblike izobraževanja  ter uvajanju znanj klinične prehrane v sistem javnega zdravja in klinične prakse.

Danes se vedno bolj zavedamo, da je klinična prehrana pomembna komponenta klinične medicine ter tudi preventive bolezni in podpore zdravja.

Področje klinične prehrane je močno povezano z  nastankom, razvojem in zdravljenjem kroničnih nenalezljive bolezni. Te so v štirih petinah povezane s prehranskimi dejavniki tveganja, ki so preprečljivi. Tako klinična prehrana predstavlja danes paralelno terapevtsko pot pri obravnavi kroničnih bolezni. Izvajamo jo po načelih klinične medicine: diagnoza, terapija, ter njeno spremljanje in prilagajanje. Neustrezna prehranska podpora pacientov lahko pomembno zmanjša uspehe zdravljenja in ga tudi po nepotrebnem podraži. V vseh primerih pa se zmanjšuje kvaliteta življenja ljudi in še posebej pacientov, zato je širjenje znanja o klinični prehrani ključno in prihajajoči kongres k temu nedvomno pomembno prispeva.

Na kongresu bo posebej izpostavljena skupina bolnikov z ledvičnimi boleznimi in starostniki, ki so prehransko močno ogrožena populacijska skupina. Še posebej pa je pomembno da smo kongres pripravili z odličnim sodelovanjem kolegov nefrologov, geriatrov in drugih zdravstvenih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z s tema pomembnima področjema medicine. 

4. kongres klinične prehrane in presnovne podpore, ki bo potekal 2. aprila 2016 v Ljubljani in je namenjen prenosu teh znanj v klinično medicino na vseh nivojih zdravstvenega varstva ter tudi v javnozdravstveno prakso.

Kongres predstavlja vrhunski strokovni dogodek na področju klinične prehrane, ki združuje odlične strokovnjake na področju neforlogije in geriatrične medicine ter bo pomembno prispeval k vsakodnevnim ukrepom za izboljšanje zdravja, ter optimalnemu zdravljenju starostnikov in bolnikov ledvični.

V imenu SZKP vas vabim, da se nam pridružite na kongresu v Ljubljani.

doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
predsednica SZKP

Splošno o 4. kongresu klinične prehrane in presnovne podpore

Datum: 2. april 2016
Število udeležencev: 150 - 200
Uradni jezik: slovenščina
Organizatorji: Slovensko združenje za klinično prehrano, Slovensko nefrološko društvo, Evropsko združenje za parenteralno in enteralno prehrano (ESPEN)
Soorganizator: Onkološki inštitut Ljubljana
Profesionalni kongresni organizator: Liberty International Adriatic
Programski odbor: doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.; doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr. med.; prof. dr. Damjan Kovač, dr. med; doc. dr. Bojan Knap, dr. med. in asist. dr. Gregor Mlinšek, dr. med.
Organizacijski odbor: Taja Jordan, dr. med.; Denis Mlakar Mastnak, spec. klin. diet.; Andrej Škoberne, dr. med.; Eva Topole, dr. med.; in asist. dr. Gregor Mlinšek, dr. med.

Podrobnejše informacije

Kraj kongresa:
Kongresni center hotela 4 Points by Sheraton (Mons)
Informacije o strokovnem programu:
doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
asist. dr. Gregor Mlinšek, dr. med.
E: Nkozjek@onko.si, gregor.mlinsek@kclj.si
Informacije za udeležence, pokrovitelje in razstavljavce
Liberty International Adriatic
Dunajska cesta 109
1000 Ljubljana, Slovenija
Boštjan Horjak
M: +386 (0)41 736 879
T: +386 (0)1 232 11 71
E: bostjan.horjak@liberty-int.com
www.adriatic-dmc.com; www.liberty-int.com

Program 4. kongresa klinične prehrane

Petek, 1. 4. 2016, LLL tečaj: Prehranska podpora pri ledvičnih boleznih

15.30-16.00 Registracija

LLL Moduli:
 • 16.00-16:30 Prehranska podpora pri akutni odpovedi ledvic: N. Rotovnik Kozjek
 • 16.30-17.00 Prehranska podpora pri kronični ledvični bolezni: E. Topole
 • 17.00-17.30 Prehranska podpora bolnikov na hemodializi: B. Knap
 • 17.30-18.00 Prehranska podpora bolnikov na peritonalni dializi: TBA
18.00-18.15 Odmor

LLL Primeri:
 • 18:15 - 18:30 Primer 1
 • 18:30 - 18:45 Primer 2
 • 18:45 - 19:30 Izpit

Sobota, 2. 4. 2016

8.00 – 9.00 Registracija

9.00 – 12.00 Klinična prehrana v nefrologiji (moderator: Knap, Mlinšek)
(15 min predavanje + 5 min za razpravo)

9.00 - 10.20 Prvi del:
 • Pasti prehranske obravnave bolnikov s KLB ( Škoberne Andrej, UKC Lj)
 • Algoritem enteralnega prehranskega zdravljenja pri KLB (Reina Dovč Dimec, Nefrodial)
 • Algoritem parenteralnega prehranskega zdravljenja pri KLB (Knap Bojan, UKC Lj)
 • Prehrana pri otroku s KLB (Batellino Nina, UKC Lj)
10.20 - 10.35 Odmor

10.35 - 11.55 Drugi del:
 • Dietetska obravnava bolnika z boleznijo ledvic ( Irena Sedej, SB NM)
 • Prehransko svetovanje bolnikom s KLB ( Helena Žulič, DMS)
 • Razlike v prehranskem zdravljenju pri akutni in kronični ledvični bolezni (dr. Kersnič Boštjan, SB Trbovlje)
 • Prehrana po presaditvi ledvice (Gregor Mlinšek, dr. med.)

12.00 -13.00 Kosilo

13.00 – 14.30 Proste teme (Škoberne, Gabrijelčič)
(12 min predavanje + 3 min za razpravo)
 • Prehranska edukacija bolnika pred nadomestnim zdravljenjem - študija primera (Snežana Ilikić, Andreja Furlan Jarec, Sabina Frumen Pivk, Maria Teresa Parissoto)
 • Ekonomski učinek zdravljenja s prehranskimi dodatki pri KLB (TBA)
 • Sarkopenija pri uremičnem bolniku (Hren Martin, UKC Mb)
 • Predstavitev študije DIAGIB (Pajek Jernej, UKC Lj)
 • Pangea, AHA-SI (Mojca Gabrijelčič)
 • Starostnik in prehranska dopolnila (Eva Topole, Golnik)
 • Ali naj starostnik dodatno uživa antioksidante? (Irina Milisav Ribarič)
14.45 – 15.00 Odmor

15.00 - 17.30 Klinična prehrana v starosti (Veninšek, Kozjek)
Uvodno predavanje:  Gregor Veninšek: Prehranski problemi starostnika, vpliv na presnovna stanja in funkcijo
(25 min + 5 min diskusija)

Praktični problemi in rešitve
 (15 min + 5 min diskusija)
 • Disfagija (Marjan Zaletel)
 • Praktični pristopi pri ugotavljanju prehranskega stanja starostnika v DSO (Tanja Stržinar, DSO škofja Loka)
 • Tatjana Peršuh, Damjan Zelenik: Praktični pristop k prehranski oskrbi v DSO
 • Pogled dietetika na prehrano starostnika (Denis Mlakar Mastnak, Mila Terčelj)
 • Kaj naj je aktiven starostnik? (Nada Rotovnik Kozjek)
 • Debel starostnik, hujšanje da ali ne? (Milena Blaž Kovač)

Prijava na kongres

Prijava je obvezna za vse udeležence. Prosimo vas, da se prijavite IZKLJUČNO preko spletne prijavnice. Za skupinske prijave in hotelske rezervacije prosimo pošljite informacije na E: adriatic.registrations@libert-int.com

Cenik kotizacij

Študentje *€30
Upokojenci, nezaposleni zdr. delavci €30
Ostali€80
LLL tečaj€10
* Ob prijavi je potrebna predložitev potrdila o statusu (pred plačilom kotizacije). Skenirano potrdilo nam lahko pošljete po elektronski pošti. Ponudba velja za redne študente brez redne zaposlitve. Število mest je omejeno.

Število udeležencev na LLL tečaju je omejena na 50 oseb. Žal prijav na tečaj LLL zaradi zapolnjenih kapacitet ne sprejemamo več!

Kotizacija vključuje:

 • udeležbo na strokovnem delu kongresa
 • imensko priponko, zbornik kongresa v elektronski obliki (USB ključek)
 • dostop do razstave
 • odmore za kavo, delovno kosilo

Plačilo

Kotizacijo in ostale obveznosti lahko poravnate na naslednja načina:

 • z bančnim nakazilom:
  Banka: SBERBANK d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Ime računa: Liberty International d.o.o., Dunajska cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija
  SWIFT: SABRSI2X
  IBAN: SI5630000-0006016170

Plačilo naj vključuje ime in priimek udeleženca ter pripis »4. kongres klinične prehrane«. Pri plačilu kotizacije za več udeležencev vas prosimo, da navedete imena in priimke vseh udeležencev. Davek na dodano vrednost je vključen v kotizacijo.

Potrditev vaše prijave in plačila boste prejeli na vaš naslov elektronske pošte po prejemu plačila kotizacije.

Odpovedi in vračila plačil

Prijavljeni udeleženci imajo možnost odpovedi udeležbe pod naslednjimi pogoji:

 • odpoved naj bo poslana v pisni obliki kongresnemu sekretariatu
 • pri odpovedih, prejetih do vključno 27. marca 2016, vam bomo povrnili plačano kotizacijo, zmanjšano za administrativne stroške v višini 10€.
 • pri odpovedih, prejetih po 27. marcu 2016, plačanih kotizacij ne bomo vračali.
 • plačila bomo vračali po končanem kongresu. Prosimo vas, da v pisni odpovedi udeležbe navedete popolne bančne podatke računa, na katerega vam vrnemo plačilo.

Kontakt

Liberty International d.o.o.
Dunajska cesta 109
1000 Ljubljana, Slovenia
Elektronska pošta za registracije: adriatic.registrations@liberty-int.com 
Telefon: +386 (0)1 232 11 71
Fax: +386 (0)1 232 11 72