Tečaji LLL iz klinične prehrane

so sestavljeni iz niza modulov, ki zajemajo: tematska predavanja, predstavitve kliničnih primerov in test, ki zajema 30 vprašanj iz predavanih vsebin. Slušatelj, ki zbere zadostno število pravilnih testnih odgovorov, pridobi poleg potrdila o udeležbi na tečaju tudi potrdilo združenja ESPEN o opravljenem modulu. Končno število slušateljev je omejeno na največ 40. Vodji tečaja sta dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med. in asist. Živa Mrevlje, dr. med., ki sta v letu 2007 pridobili evropsko licenco za poučevanje o klinični prehrani. Spodaj je dostopno strokovno gradivo po posameznih področjih. Do gradiv lahko dostopate tudi preko spletnega naslova evropskega združenja ESPEN www.espen.org, kjer poiščete hitro povezavo LLL. Po brezplačni registraciji dobite dostop do 38 izobraževalnih modulov, ki jih za posamezno področje pripravljajo najbolj priznani evropski predavatelji klinične prehrane.

Naslednji tečaj LLL z naslovom “Prehranska podpora bolnikov v perioperativnem obdobju – modul 17” bomo organizirali 8. junija 2017 v UKC Ljubljana, Predavalnica 1, s pričetkom ob 15.30.

Prijave zbiramo preko obrazca »

 • 15.30 Registracija
 • 16.00 Modul 17.1 Presnovni odziv na kirurški stres (E. Brecelj)
 • 16.30 Modul 17.2 Prehranski cilji v perioperativnem obdobju (N. Kozjek)
 • 17.00 Modul 17.3 Uravnavanje kirurškega stresa: Principi pospešenega okrevanja in vpliv na izid zdravljenja (T. Pintar)
 • 17.30 Modul 17.4 Omogočimo delovanje črevesja (K. Kogovšek)
18.00-18.30 Odmor

LLL Primeri:
 • 18.30 – 19.00 Primer 1 (M. Petrič)
 • 18.30 – 18.45 Primer 2 (P. Pilko)
 • 19.00 – 19.30 Izpit

Gradivo:


Nedavno smo izpeljali tečaje LLL

Obolenja jeter in pankreasa

Predavanja:

Intenziva

Otroška doba

Gradivo (v slovenščini):
 • Poglavje z naslovom "Pediatrija" iz Slovenskih priporočil za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane, Ministrstvo za zdravje RS, 2008, s. 141-159;
 • Mičetić-Turk D. "Enteralna prehrana otrok". Slov Pediatr 1998; 5: Suppl1: 59-67;
 • Urlep Žužej D., Dolinšek J., Mičetić-Turk D. "Enteralna prehrana v zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni pri otrocih in mladostnikih". Gastroenterolog2005, 9; 21: 34-39;
 • Urlep Žužej D., Mičetić-Turk D. "Pomen enteralne prehrane v zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni". Kronček, 2007, 2: 45-49.