Šola klinične prehrane

je sestavljena iz niza modulov, ki zajemajo: tematska predavanja, predstavitve kliničnih primerov in test, ki zajema 30 vprašanj iz predavanih vsebin. Slušatelj, ki zbere zadostno število pravilnih testnih odgovorov, pridobi poleg potrdila o udeležbi na tečaju tudi potrdilo združenja ESPEN o opravljenem modulu. Končno število slušateljev je omejeno na največ 40. Vodji tečaja sta dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med. in asist. Živa Mrevlje, dr. med., ki sta v letu 2007 pridobili evropsko licenco za poučevanje o klinični prehrani. Spodaj je dostopno strokovno gradivo po posameznih področjih. Do gradiv lahko dostopate tudi preko spletnega naslova evropskega združenja ESPEN www.espen.org, kjer poiščete hitro povezavo LLL. Po brezplačni registraciji dobite dostop do 38 izobraževalnih modulov, ki jih za posamezno področje pripravljajo najbolj priznani evropski predavatelji klinične prehrane.

Urnik 1. modula šole klinične prehrane

Petek 17.11., sejna soba na Onkološkem inštitutu

 • 15.30-16.00: Uvod v Šolo klinične prehrane (Mojca Gabrijelčič Blenkuš)
 • 16.00-16.45: Opredelitev prehranske terminologije (predavanje-Nada Rotovnik Kozjek)
 • 16.50-17.50: Sestava telesa: opredelitev, klinični pomen, meritve (predavanje-Nada Rotovnik Kozjek, praktični primer-Taja Jordan)
 • 17.50-18.20: Odmor s kavo
 • 18.20-19.00: Proces prehranske obravnave (predavanje in praktični primer-Eva Peklaj)
 • 19.00-20.00: Opredelitev podhranjenosti povezane z bolezenskimi stanji: presejanje, obravnava, diagnoza (predavanje in praktični primer-Tajda Božič)

Sobota 18.11., predavalnica na Onkološkem inštitutu

 • 9.00-9.45: Osnovni koncepti presnove: homeostaza, homeoreza, energijska in beljakovinske bilanca (predavanje-Sergej Pirkmajer )
 • 9.45-10.30: Vpliv podhranjenosti na delovanje telesa (predavanje- Tajda Božič)
 • 10.30-11.30: Vpliv podhranjenosti na razvoj kaheksije pri kroničnih boleznih (predavanje- Nada Rotovnik Kozjek)
 • 11.30-12.10: Odmor s pogostitvijo
 • 12.10-12.30: Prevalenca podhranjenosti pri ogroženih populacijah in različnih bolezenskih stanjih (predavanje-Milena Blaž Kovač)
 • 12.30-13.30: Opredelitev in obravnava pre-hranjenosti:, funkcionalne in klinične posledice (predavanje-Milena Blaž Kovač)
 • 13.30-13.45: Navodila za seminarje
 • 13.45-15.00: Praktične vaje, 1. del (Eva Peklaj, Valerija Palkovič, Tajda Božič)

Petek, 24.11. predavalnica na Onkološkem inštitutu

 • 16.00-17.30: Klinična pot prehranske obravnave na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega sistema (predavanja-Milena Blaž Kovač, Taja Jordan, Nada Rotovnik Kozjek)
 • 17.30- 18.30: Klinična pot regulacije telesne mase (obravnave debelosti): odrasli, otroci, bolniki (Blaž Kovač)
 • 18.30-19.00: Odmor s kavo
 • 19.00- 20.00 Praktične vaje 2. Del (Eva Peklaj, Valerija Palkovič, Tajda Božič, Taja Jordan)

Sobota 25.11., predavalnica na Onkološkem inštitutu

 • 9.00-12:00: Predstavitve seminarskih nalog (pol ure na predstavitev + diskusija)
 • 12.00-13.00: Odmor s pogostitvijo
 • 13.00-14.00: Preizkus znanja

Prijave so bile odprte v ponedeljek 16.10.2017 ob 17.00 uri in so zaključene zaradi izpolnitve mest.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.


Nedavno smo izpeljali tečaje LLL

 • “Prehranska podpora bolnikov v perioperativnem obdobju – modul 17”
 • “Prehrana starostnika – modul 36”
 • “Prehranska terapija pri odpovedi črevesja” 
 • V sklopu 4. kongresa klinične prehrane smo organizirali LLL tečaj z naslovom “Prehranska podpora pri ledvičnih boleznih”.

Obolenja jeter in pankreasa

Predavanja:

Intenziva

Otroška doba

Gradivo (v slovenščini):
 • Poglavje z naslovom "Pediatrija" iz Slovenskih priporočil za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane, Ministrstvo za zdravje RS, 2008, s. 141-159;
 • Mičetić-Turk D. "Enteralna prehrana otrok". Slov Pediatr 1998; 5: Suppl1: 59-67;
 • Urlep Žužej D., Dolinšek J., Mičetić-Turk D. "Enteralna prehrana v zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni pri otrocih in mladostnikih". Gastroenterolog2005, 9; 21: 34-39;
 • Urlep Žužej D., Mičetić-Turk D. "Pomen enteralne prehrane v zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni". Kronček, 2007, 2: 45-49.