Klinična prehrana

Pozdravljeni vsi, ki ste zaposleni na delovnih mestih kliničnega dietetika!

Verjetno se boste strinjali z menoj, da v Sloveniji ni ravno lahko biti dietetik, še manj klinični dietetik. Čeprav večinoma že kar dobro vemo, kaj bi potrebovali, čeprav poznamo klinična orodja, ki bi nam olajšala delo, ali vsaj slutimo, da jih nekje, nekdo že uporablja, jih v Sloveniji z večjimi ali manjšimi težavami še vedno šele poskušamo vpeljati v vsakdanjo prakso. Celo več – čeprav se soočamo z vedno večjimi potrebami po sodelovanju kliničnega dietetika v obravnavi pacientov, se praviloma moramo še vedno boriti za svoje mesto v zdravstvenem timu in zdravstvenem sistemu nasploh. Sleherna klinika, sleherna bolnišnica, da ne govorimo o domovih starejših občanov, problem zaposlovanja kliničnega dietetika in celo same prehranske obravnave pacienta/ starostnika rešuje po svoje. Pogosto s »stisnjenimi ustnicami« in s figo v žepu. Nič čudnega! Če samo pogledamo v register poklicev, potem zgroženi ugotovimo, da našega poklica sploh ni v njem! Naša stroka je mlada, mlada je tudi v tistih deželah, kjer že leta veliko pozornosti namenjajo izobraževanju in zaposlovanju dietetikov na različna področja, kaj šele pri nas, ko se prav vsak srečujemo s povsem drugačnimi pogoji dela. A to ne pomeni, da v teh nekaj letih še nismo ustvarili ničesar ter, da nimamo kaj pokazati! To pomeni samo to, da nas je premalo, veliko premalo, da bi bili konkurenčni, še manj, da bi drug drugemu lahko »hodili v zelje«. Lahko pa si pomagamo, lahko drug drugemu nudimo oporo, ter razširjamo svoje izkušnje in znanje. Toliko bolj, ker so naše izkušnje zaradi različnih pogojev zelo raznolike. Verjamem, da v nobeni slovenski kliniki, bolnišnici ali domu ostarelih kliničnemu dietetiku še ni uspelo idealno rešiti vseh težav. Lahko bi rekli, da v vseh slovenskih ustanovah klinična dietetika počasi caplja in se trudi. A ravno tako verjamem, da se prav vsak, ki je uspel preživeti in delati vsaj eno leto na tem delovnem mestu, lahko pohvali s kakšnim uspehom, s kakšno dobro rešitvijo. In, verjemite mi, tudi to šteje!

Z upanjem, da bomo prav vsako leto lahko pokazali nekaj več, vas pozdravljam,
Jože Lavrinec, predsednik delovne skupine kliničnih dietetikov v SZKP

Tekoče aktivnosti 2013/ 2014

Novembra 2013 smo položaj klinične dietetike v Sloveniji predstavili s predavanjem na Kongresu klinične prehrane, ki je potekal v Portorožu. Predavanje je bilo podlaga za pripravo dokumenta, ki je bil že istega meseca poslan na Ministrstvo za zdravje (MZ) (glej prilogo).

V času, ko je v letu 2013 potekala javna razprava o odredbi o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti smo na MZ poslali pismo, v katerem smo opisali isti problem. S strani MZ smo v januarju 2014 prejeli odgovor (glej prilogo). V njihovemu odgovoru zapisano, da je klinični dietetik uvrščen v seznam poklicev kot “Dietetik” z obrazložitvijo. Za dietetika se v tem primeru zahteva izobrazba, ki jo lahko kandidati dosežejo le s končanim študijem Dietetike v Izoli. Hkrati pa register enači tiste z dodiplomsko in s podipolmsko izobrazbo iz področja dietetike. Ostalih, ki pa že delujemo na področju klinične dietetike (medicinske sestre s specializacijo ali brez, univ. živilski tehnologi – nas pa v registru ni, in nas še nekaj časa pod temi pogoji ne bo), prav tako formalno nismo klinični dietetiki, saj v registru kliničnega dietetike sploh ni. Prav tako tudi tisti, ki so ali še bodo zaključili dodipl. ali podipl. študij dietetike v Izoli ne bodo uvrščeni pod poklic kliničnih dietetikov, temveč dietetikov, kar bo prinašalo samo dodatno zmedo ter možnost malverzacij. Pogoj, da bi bili lahko uvrščeni v register kot klinični dietetiki je, da bi imeli zaključen program specializacije iz klinične dietetike pod pogoji, ki jih opredeljuje Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 37/04, 25/06, 113/06, 2/09 in 9/12). V Sloveniji pa žal takega programa specializacij za področje klinične dietetike nimamo.

Na podlagi tega smo se dne 4. 4. 2014 udeležili sestanka na Fakulteti za zdravstvene vede v Izoli, pri dekanji ga. Prof. dr. Darji Barič Magajna, kjer smo izpostavili potrebo za pripravo programa za specializacije iz klinične dietetike in potrebo po oblikovanju učnih baz po Sloveniji. Sklep sestanka je bil, da se bodo na fakulteti pozanimali o takšni možnosti, sestanek na to temo bo sledil v mesecu maju.

11. aprila 2014 se je skupina kliničnih dietetikov slovenskih bolnišnic in nekaterih drugih zdravstvenih zavodov udeležila obiska pri naših kolegicah v Avstriji, v Gradzu. Kolegice iz Avstrije so nam predstavile svoje protokole in standarde delovanja na področju dietetike, kar je bilo za vse nas spodbudno, da smo na pravi poti in moramo strniti moči, da to stroko izgradimo tudi pri nas.

Vse udeležence tega srečanja in tudi tiste, ki se ga niste mogli udeležiti, prosimo za predloge za nadaljnje delo in vabimo k sodelovanju pri pripravi in izvedbi aktivnosti naše delovne skupine v SZKP!

Raziskava "Situacijska analiza prehranske podpore v slovenskih bolnišnicah v letu 2014"

Da bi konkretno predstavili razmere stroke prehranske podpore in klinične dietetike v Sloveniji, v SZKP pripravljamo situacijsko analizo, ki bo v obliki vprašalnika potekala s pomočjo spletne aplikacije. Ko bo pripravljena bomo vse klinične dietetike prosili za pomoč pri realizaciji raziskave. Tako bomo imeli dokument, s katerim bomo lahko MZ predstavili argumente za ureditev tega področja. Predvidoma bo potekala izvedba raziskave jeseni 2014. Vse ponovno vabimo k sodelovanju!

Denis Mlakar-Mastnak, članica delovne skupine kliničnih dietetikov v SZKP

Prehranski dnevnik

Dr. Irena Hren in Denis Mlakar Mastnak, članici Slovenskega združenja za klinično prehrano, sta za bolnike pripravili priročno knjižico Moj prehranski dnevnik, na osnovi katere lahko klinični dietetik ali zdravnik svetuje individualne usmeritve za prilagoditev ali spremembo prehranjevalnih navad bolnika.

Medijski prispevki

doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med, specialistka anesteziologije, intenzivne in perioperativne medicine ter terapije bolečine je ustanoviteljica in vodja Enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer se ukvarjajo s problemi nezadostne prehranjenosti bolnikov. Več o njenem delu na TEDx Ljubljana »

Drugi prispevki »