Klinična prehrana v praksi

Slovensko združenje za klinično prehrano vas vabi na 7. strokovno srečanje

KLINIČNA PREHRANA V PRAKSI

Srečanje bo potekalo 1.2. 2019 v Ljubljani, DOMUS MEDICA, Dunajska 162.

Namenjeno je zdravnikom, diplomiranim medicinskim sestram, dietetikom in študentom.

Strokovni odbor:

  • doc. dr. Rotovnik Kozjek Nada dr. med.,
  • asist. Dr. Kovač Blaž Milena dr. med.,
  • Baraga Dušan dr. med.

Organizacijski odbor:

  • Peklaj Eva dipl. ing. živ. tehn.,
  • Božič Tajda, dr. med.
  • Taja Jordan dr. med.
  • Katja Kogovšek

Kotizacija

150 eur (člani SZKP 120 eur, študenti 50 eur)

Program:

8 - 8.30 Prihod in registracija

Uvod v klinično prehrano

8.30 - 8.45 Namen in predstavitev izobraževanja – klinična prehrana in LLL tečaji
(Jordan, Rotovnik Kozjek)

8.45 - 9.30 Uvodno predavanje (Barrazoni)

9.30 - 9.55 Kaj je klinična prehrana? ( Rotovnik Kozjek Nada)

9.55 - 10.15 Kaheksija in debelost - dva obraza istega problema (Kovač Blaž)

10.15- 10.30 ODMOR

Prehranska obravnava bolnikov

10.30 - 10.45 Sestava telesa – izhodišče za prehransko diagnozo (Jordan)

10.45 - 11.15 Ocena prehranske ogroženosti
- pogled dietetika (Avramović Brumen)
- pogled DMS (Petrica)
- pogled zdravnika (Božič)

11.15 - 11.30 Kaj je medicinska prehrana? (Berlec)

11.30 - 11.45 Etični pogled na prehransko obravnavo bolnika (Oražem)

Klinična prehrana komponenta aktivnega življenjskega sloga

11.45 - 12.00 Kje dobimo informacijo za prehrano pri telesni dejavnosti (Rotovnik Kozjek)

12.00 - 12.15 Klinična prehrana telesno aktivnih bolnikov (Knap)

12.15 - 12.30 Red sindrom (Peklaj)

12.30 - 12.45 Raziskave na področju športne prehrane (Zupančič)

12.45-13.00 HMB satelit (Abbott) (predavateljica dr. Kozjek)

13.00-13.45 kosilo

Prehranske motnje niso samo motnje prehranjenosti

13.45- 14.05 Motnje hranjenja in motnje prehranjenosti (Sernec)

14.05 - 14.35 Klinične poti prehranske obravnave - bolnik pred in po odpustu iz bolnice (Blaž Kovač, Kogovšek, Mlakar Mastnak)

14.35 - 14.55 Zakaj bolniki ne potrebujejo diet? (Baraga)

14.55 - 15.00 Zaključek

15.00 - 15.15 ODMOR

15.15 - 19.00 LLL tečaja: (udeležba na tečaj 40 udeležencev)

Module 3 - Nutritional Screening and Assessment (Presejanje na prehransko ogroženost in
prehranski pregled)

Topic 36 - Prehrana starostnika

PLAČILO KOTIZACIJE:

  • nakažite ustresen na tekoči račun SZKP 02014-0254344052, odprt pri NLB d.d.
  • Pri namenu plačila NUJNO navedete: »KONGRES SZKP PRIIMEK in IME«

Prijave so možne do 25.1.2018, do takrat pa naj bo poravnana tudi kotizacija.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.