Klinična prehrana v praksi

Slovensko združenje za klinično prehrano vas vabi na 7. strokovno srečanje

KLINIČNA PREHRANA V PRAKSI

Srečanje bo potekalo 1.2. 2019 v Ljubljani, DOMUS MEDICA, Dunajska 162.

Namenjeno je zdravnikom, diplomiranim medicinskim sestram, dietetikom in študentom.

Strokovni odbor:

  • doc. dr. Rotovnik Kozjek Nada dr. med.,
  • asist. Dr. Kovač Blaž Milena dr. med.,
  • Baraga Dušan dr. med.

Organizacijski odbor:

  • Peklaj Eva dipl. ing. živ. tehn.,
  • Božič Tajda, dr. med.
  • Taja Jordan dr. med.
  • Katja Kogovšek

Kotizacija

150 eur (člani SZKP 120 eur, študenti 50 eur)

Program:

8 - 8.30 Prihod in registracija

Uvod v klinično prehrano

8.30 - 8.45 Namen in predstavitev izobraževanja – klinična prehrana in LLL tečaji
(Jordan, Rotovnik Kozjek)

8.45 - 9.30 Uvodno predavanje (Barrazoni)

9.30 - 9.55 Kaj je klinična prehrana? ( Rotovnik Kozjek Nada)

9.55 - 10.15 Kaheksija in debelost - dva obraza istega problema (Kovač Blaž)

10.15- 10.30 ODMOR

Prehranska obravnava bolnikov

10.30 - 10.45 Sestava telesa – izhodišče za prehransko diagnozo (Jordan)

10.45 - 11.15 Ocena prehranske ogroženosti
- pogled dietetika (Avramović Brumen)
- pogled DMS (Petrica)
- pogled zdravnika (Božič)

11.15 - 11.30 Kaj je medicinska prehrana? (Berlec)

11.30 - 11.45 Etični pogled na prehransko obravnavo bolnika (Oražem)

Klinična prehrana komponenta aktivnega življenjskega sloga

11.45 - 12.00 Kje dobimo informacijo za prehrano pri telesni dejavnosti (Rotovnik Kozjek)

12.00 - 12.15 Klinična prehrana telesno aktivnih bolnikov (Knap)

12.15 - 12.30 Red sindrom (Peklaj)

12.30 - 12.45 Raziskave na področju športne prehrane (Zupančič)

12.45-13.00 HMB satelit (Abbott) (predavateljica dr. Kozjek)

13.00-13.45 kosilo

Prehranske motnje niso samo motnje prehranjenosti

13.45- 14.05 Motnje hranjenja in motnje prehranjenosti (Sernec)

14.05 - 14.35 Klinične poti prehranske obravnave - bolnik pred in po odpustu iz bolnice (Blaž Kovač, Kogovšek, Mlakar Mastnak)

14.35 - 14.55 Zakaj bolniki ne potrebujejo diet? (Baraga)

14.55 - 15.00 Zaključek

15.00 - 15.15 ODMOR

15.15 - 19.00 LLL tečaja: (udeležba na tečaj 40 udeležencev)

Module 3 - Nutritional Screening and Assessment (Presejanje na prehransko ogroženost in
prehranski pregled)

Topic 36 - Prehrana starostnika:

15:15 Modul 36.1 Epidemiologija, etiologija in posledice podhranjenosti pri starostniku (Košir Božič)
(Epidemiology, Etiology and Consequences of Malnutrition of older adults)

15:45 Modul 36.2 Prehransko presejanje, ocena in diagnoza. Prehransko svetovanje in oralni prehranski dodatki pri starostniku (Peklaj)
(Nutritional Screening, Assessment and Diagnosis. Dietary Advice and Oral Nutritional Supplements in Older Adults)

16:15: Odmor

16:45 Modul 36.3 Enteralna in parenteralna prehrana pri starostniku (Kogovšek)
(Artificial Nutrition in Older Adults)

17:15 Modul 36.4 S starostjo povezana sarkopenija (Rotovnik Kozjek)
(Age – related sarcopenia)

17:45 – 18:15
Primer 1 (TBA)
Primer 2 (TBA)

18:15 --19:00 Test

PLAČILO KOTIZACIJE:

  • nakažite ustresen na tekoči račun SZKP 02014-0254344052, odprt pri NLB d.d.
  • Pri namenu plačila NUJNO navedete: »KONGRES SZKP PRIIMEK in IME«

Prijave so možne do 25.1.2018, do takrat pa naj bo poravnana tudi kotizacija.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.