LLL tečaji

Programi Vseživljenskega učenja (LLL – The life long learning programme)

Program LLL klinične prehrane in presnove je inovativen in učinkovit izobraževalni program za zdravstvene delavce, vključujoč zdravnike, dietetike, medicinske sestre, farmacevte, itd. Program LLL ponuja spletne tečaje ter tečaje v živo sestavljene iz 120 modulov, ki so jih ustvarili mednarodni strokovnjaki s tega področja.

Struktura LLL

Glavna pedagoška enota programa LLL je modul. Vsak modul je sestavljen iz 4 delov; posodobljen pregled, ki obravnava specifično klinično ali biološko vprašanje, klinični primer, samoocenjevalni test in končni ocenjevalni test. Moduli o sorodnih temah so združeni pod skupno temo, tako da je izobraževalni kurikul sestavljen iz 40 tem in 120 modulov. Po vpisu na določeno temo imajo udeleženci prost dostop do izobraževalne vsebine in do možnosti, da prejmejo kreditne točke in potrdila. Računalniški program samodejno doda izbrano temo v uporabnikov portfelj, ki se ustvari takoj po registraciji. Udeleženci lahko izberejo teme in module glede na njihove osebne interese in izobraževalne potrebe.

Usposabljanje in certificiranje

Program LLL ponuja spletne tečaje in tečaje v živo. Vsaka uspešno zaključena tema na spletu prinese 4-6 kreditnih točk. Udeležba na tečaju v živo ter uspešno opravljen test pa prinese 4 kreditne točke. Ob naboru zadostnega števila kreditinih točk se odpre prijava na zaključni izpit, ki poteka na vsakoletnem ESPEN kongresu ter prinese diplomo ESPEN za klinično prehrano in presnovo.

Učenje na spletnih tečajih

Spletni tečaj omogoča samostojno učenje. Zagotavlja dostop do vsebin modula, kliničnih primerov, samoocenjevalnega testa in končnega ocenjevalnega testa. Za pridobivanje kreditnih točk na spletu je treba opraviti vse te dejavnosti.

Učenje na tečaju v živo

Tečaji v živo so obvezni del usposabljanja v programu LLL. Vsaka tema vsebuje 3- 4 module in traja 4 ure. Tečaj je sestavljen iz treh delov; predavanj, kliničnih primerov in testa. Udeleženci se morajo, preden se udeležijo tečaja v živo, registrirati na spletni strani LLL in preučiti spletne module izbrane teme.

Zaključni izpit

Vsak kandidat dobi individualni preizkus znanja, ki vsebuje 100 vprašanj iz nabora tem opravljenih tečajev. Vprašanja z več odgovori imajo le en pravilen odgovor iz štirih razpoložljivih vprašanj. Kandidat mora imeti najmanj 80%
pravilnih odgovorov. Trajanje izpita je 3 ure brez prekinitve.

Diploma ESPEN za klinično prehrano in presnovo

Udeleženci morajo za pridobitev diplome ESPEN zbrati dovolj kreditnih točk in opraviti zaključni izpit. Za prijavo na zaključni izpit je potrebno zbrati 120 kreditnih točk, od tega najmanj 56 kreditnih točk iz tečajev v živo (14 tečajev) in 64 kreditnih točk iz spletnih tečajev. Nekateri moduli so obvezni; na tečajih v živo, so obvezne tema 3, tema 8, tema 9, tema 17, tema 18 in na spletnih tečajih tema 1, tema 6, tema 20 in tema 23. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se dodeli dodatnih 30 kreditnih točk. Končni izpit se vsako leto organizira na kongresu ESPEN.
Diploma ESPEN potrjuje, da je prejemnik le-te osvojil vsaj 150 kreditnih točk. Zagotavlja priznanje spretnosti in znanj v klinični prehrani in presnovi.

Za več informacij in vir: http://lllnutrition.com/

LLL tečaji oktober 2023 in november 2023

Lepo vas vabimo, da se nam pridužite na tečajih Life Long Learning (LLL) v živo, ki jih bomo v oktobru in novembru 2023 organizirali na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Predavanja bodo v slovenščini, izpit pa v angleščini. Prijavite se lahko na enega ali več tečajev, njihova vsebina in prijavnice lahko najdete na naslednji povezavi: http://klinicnaprehrana.si/category/lll-tecaji-v-zivo/

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.