Program LLL (Life Long Learning) v klinični prehrani in presnovi je inovativen in učinkovit izobraževalni program za zdravstvene delavce, vključno z zdravniki, dietetiki, medicinskimi sestrami, farmacevtom itd. Program LLL ponuja spletne tečaje ter tečaje v živo, ki temeljijo na izobraževalnem kurikulumu, ki ponuja 120 modulov, ki so jih ustvarili strokovnjaki s tega področja.

 • Struktura LLL

  Glavna pedagoška enota programa LLL je modul. Vsak modul je sestavljen iz 4 delov; posodobljen pregled, ki obravnava specifično klinično ali biološko vprašanje, klinični primer, samoocenjevalni test in končni ocenjevalni test. Moduli o sorodnih temah so združeni pod skupno temo, tako da je izobraževalni kurikul  sestavljen iz 40 tem in 120 modulov.

  Pri vpisu na določeno temo imajo udeleženci prost dostop do izobraževalne vsebine in do možnosti, da prejmejo kreditne  točke in potrdila. Računalniški program, ki izvaja program LLL, samodejno doda izbrano temo v uporabnikov portfelj, ki se ustvari takoj po registraciji.

  Udeleženci lahko izberejo teme in module glede na njihove osebne interese in izobraževalne potrebe.

 • Usposabljanje in certificiranje

  Program LLL ponuja spletne tečaje in tečaje v živo.

  Vsaka tema, ki jo uspešno zaključite na spletu prinese 4-6 kreditnih točk. Udeležba na tečaju v živo ter uspešno opravljen test pa prinese 4 kreditne točke. Z zbirajem kreditinih točk se lahko prijave na zaključni izpit, ki prinese diplomo ESPEN za klinično prehrano in presnovo.

 • Učenje na spletnih tečajih

  Spletni tečaj omogoča samostojno učenje. Zagotavlja dostop do vsebin modula, kliničnih primerov, samoocenjevalnega testa in končnega ocenjevalnega testa. Za pridobivanje kreditnih točk na spletu je treba opraviti vse te dejavnosti.

 • Učenje na tečaju v živo

  Tečaji v živo so obvezni del usposabljanja v programu LLL. Vsaka tema vsebuje 3-4 module in traja 4 ure. Tečaj je sestavljen iz treh delov; predavanj, kliničnih primerov in testa. Udeleženci se morajo, preden se udeležijo tečaja v živo, registrirati na spletni strani LLL in preučiti spletne module dotične teme.

 • Zaključni izpit

  Vsak kandidat dobi individualni preizkus, ki vsebuje 100 vprašanj glede na teme opravljenih tečajev. Vprašanja z več odgovori imajo le en pravilen odgovor iz štirih razpoložljivih vprašanj. Kandidat mora imeti najmanj 80% pravilnih odgovorov. Trajanje izpita je 3 ure brez prekinitve.

 • Diploma ESPEN

  Udeleženci morajo za pridobitev diplome ESPEN zbrati dovolj kreditnih točk in opraviti zaključni izpit. Za sprejetje na zaključni izpit je potrebno zbrati 120 kreditnih točk, od tega najmanj 56 kreditnih točk iz tečajev v živo (14 tečajev) in 64 kreditnih točk iz spletnih tečajev. Nekateri moduli so obvezni; na tečajih v živo, so obvezne tema 3, tema 8, tema 9, tema 17, tema 18 in na spletnih tečajih tema 1, tema 6, tema 20 in tema 23.

  Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se dodeli dodatnih 30 kreditnih točk. Končni izpit se vsako leto organizira na kongresu ESPEN.

  Diploma ESPEN potrjuje, da je prejemnik  le-te iz izobraževalnega sistema Evropskega združenja za klinično prehrano (ESPEN) zaslužil vsaj 150 kreditnih točk. Zagotavlja priznanje spretnosti in znanj v klinični prehrani in presnovi.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.