Šola klinične prehrane

Šola klinične prehrane predstavlja osnovna znanja procesa prehranske obravnave vsakega posameznika: zdravega in bolnika. V 3 modulih klinične prehrane, ki so osnovani na strokovnih konceptih klinične prehrane in povezani z vsebinami mednarodnega kurikuluma klinične prehrane, se slušatelji teoretično in praktično seznanijo z znanji in veščinami klinične prehrane. Šolo izvajamo v sodelovanju z Enoto za klinično prehrano na Onkološkem Inštitutu v Ljubljani. Poteka v 3 eno-dnevnih modulih.

 • 1. modul šole klinične prehrane

  1. Sklop

  • Osnovna izhodišča in terminologija klinične prehrane
  • Opredelitev prehranske terminologije
  • Sestava telesa: opredelitev, klinični pomen, meritve (Taja Jordan)
  • Osnovni koncepti presnove: homeostaza, homeoreza, energijska in beljakovinske bilanca

  2. Sklop

  • Proces prehranske obravnave

  3. Sklop

  • Obravnava motenj prehranskega stanja, klinična pot prehranske obravnave
 • 2. modul šole klinične prehrane

  1.Sklop

  • Osnove klinične prehrane in modulacije presnove
  • Opredelitev prizadetosti in odpovedi prebavil

  2.Sklop

  • Prehranska podpora in terapija
  • Indikacije za prehransko podporo in terapijo - Priporočila in smernice – Kje poiščemo navodila?
  • Etični in legalni aspekti prehranske podpore in terapije
  • Pregled substratov v enteralni in parenteralni prehrani
  • Načini izvajanja prehranske podpore in terapije
  • Enteralna prehrana
  • Parenteralna prehrana
  • Spremljanje in zapleti prehranske podpore in terapije

  3. Sklop

  • Obravnava debelosti
 • 3. modul šole klinične prehrane

  • Specialni del – Klinična uporaba
  • Prehranska terapija pri kirurških bolnikih
  • Prehranska podpora pri fistula
  • Prehranska podpora pri poškodovancih
  • Prehranska podpora pri kritično bolnih in septičnih bolnikih
  • Prehranska podpora pri hudi podhranjenosti
  • Motnje hranjenja
  • Prehranska podpora po odpustu iz bolnišnice in Medicinska prehrana na domu
  • Klinična prehrana pri posameznih boleznih in specifičnih kliničnih stanjih pri različnih populacijah
  • Prehranska podpora in terapija pri prizadetosti in odpovedi prebavil

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.