Organi

Člani združenja so na letni skupščini, 26. 9. 2012, izvolili nove organe. Preberite zapisnik. SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA KLINIČNO PREHRANO ima sledeča organa:

I. NADZORNI SVET ALI ODBOR

 • prof. dr. Marija Aeuersperg, dr. med.,
 • prof. dr. Metka Derganc, dr. med. in
 • Erik Bricelj, dr. med.

II. UPRAVNI ODBOR

 • Predsednica: dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
 • Podpredsednica: Živa Mrevlje, dr. med.
 • Tajnik:
 • Blagajnik: Kaja Vovk
 • prof. dr. Dušica Mičetić Turk, dr. med.
 • doc. dr. Lidija Kompan, dr. med.
 • Denis Mlakar-Mastnak, dipl. m. s., spec. klinične dietetike
 • Miloš Milošević, dr. med.
 • Maruša Pavčič
 • Jože Lavrinec, klinični dietetik
 • doc. dr. Barbara Koroušić Seljak, univ. dipl. inž. računalništva in informatike
 • Katja Kogovšek, dr. med.

Organi Združenja v obdobju od leta 2008-2012:

I. NADZORNI SVET ALI ODBOR

 • prof. dr. Marija Aeuersperg,
 • prof. dr. Metka Derganc, dr. med. in
 • Erik Bricelj.

II. UPRAVNI ODBOR

 • Predsednik: Živa Mrevlje, dr. med.
 • Podpredsednik: mag. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
 • Tajnik: Irena Hren, univ. dipl. inž. živil. tehn.
 • Blagajnik: Kaja Vovk
 • prof. dr. Dušica Mičetić Turk
 • doc. dr. Lidija Kompan
 • Denis Mlakar-Mastnak, dipl. m. s., spec. klinične dietetike
 • Miloš Milošević
 • Maruša Pavčič
 • Jože Lavrinec, klinični dietetik
 • doc. dr. Barbara Koroušić Seljak, univ. dipl. inž. računalništva in informatike
 • Katja Kogovšek

Organi Združenja v obdobju od leta 2004-2008:

I. ČASTNO RAZSODIŠČE

 • prof. dr. Matija Horvat, dr. med.,
 • prof. dr. Marija Aeuersperg in
 • dr. med., asist. Vojko Flis, dr. med..

II. NADZORNI SVET ALI ODBOR

 • prof. dr. Metka Derganc, dr. med.,
 • doc. dr. Marjan Skalicky, dr. med. in
 • prof. dr. Borjana Kremžar, dr.med..

III. UPRAVNI ODBOR

 • Predsednik: mag. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
 • Podpredsednik: prof. dr. Dražigost Pokorn, dr. med.
 • Tajnik: Živa Mrevlje
 • Blagajnik: Rada Franko

IV. VODJE PROJEKTNIH SKUPIN

 • Pediatrija: prof. dr. Dušanka Mičetić Turk
 • Onkologija: Nada Rotovnik Kozjek
 • Kirurgija: Yasmin Hunt
 • Intenzivna medicina: doc. dr. Lidija Kompan
 • Gastroenterologija: Živa Mrevlje
 • Farmakologija: Monika Sonc
 • Dietetika: Maruša Pavčič
 • Diabetes: Jelka Zaletel
 • Endokrinologija, debelost: Marija Pfeifer
 • Športna medicina: Robert Hajdinjak

V. DISCIPLINSKA KOMISIJA

 • Slavica Lahajnar,
 • prof. dr. Albert Peter Fras in
 • Dragica Kmet.