Šola klinične prehrane

Šola klinične prehrane

Šola Klinične prehrane Slovensko združenje za klinično prehrano v okviru projekta Ministrstva za zdravje organizira Šolo klinične prehrane, ki je namenjena zdravnikom specialistom in specializantom družinske medicine.

Izobraževanje bo potekalo od 29.05.2023 do 02.06.2023 od 15.00 – 20.00.

Namen:
• Vloga klinične prehrane v zdravstveni obravnavi pacienta na primarnem nivoju:
preventivna, kurativna
• Razumevanje procesa prehranske obravnave, kot del zdravniškega pregled
• Prepoznava motenj prehranjenosti: diagnostični proces, dileme – kadar ima pacient
več motenj prehranskega stanja
• Kako ločimo motnje prehranjenosti, motnje prehranjevanja in motnje hranjenja
• Razumevanje razlike med prehransko podporo in terapijo
• Uporaba medicinske prehrane v klinični praksi – glede na stopnjo prehranske
ogroženosti in diagnoze motenj prehranjenosti
• Vrste in načini uporabe medicinske prehrane v ambulanti družinske medicine
• Vodenje in nadzor prehranske terapije

Več informacij glede šole najdtete na spodnji povezavi:
PRIJAVNICA

Možne so tudi prijave za jesenski termin.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.