Šola klinične prehrane

Šola klinične prehrane predstavlja osnovna znanja procesa prehranske obravnave vsakega posameznika: zdravega in bolnika. V 3 modulih klinične prehrane, ki so osnovani na strokovnih konceptih klinične prehrane in povezani z vsebinami mednarodnega kurikuluma klinične prehrane, se slušatelji teoretično in praktično seznanijo z znanji in veščinami klinične prehrane. Šolo izvajamo v sodelovanju z Enoto za klinično prehrano na Onkološkem Inštitutu v Ljubljani. Poteka v 3 eno-dnevnih modulih.

Naslednji termin:
1. modul: 20.4.2019
2. modul: 18.5.2019 
3. modul: 8.6.2019

Lokacija: Velika predavalnica – stavba C, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana

Komu je šola namenjena: Ta šola je za ta termin namenjena zdravnikom.

Prijave preko spletne prijavnice:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgtwlCzy3W4uyormX9Qkw1rAC_QZNbnpIHRUTXw3RU_aw8mA/viewform?usp=sf_link

Kotizacije ni.

URNIK – 1. MODUL ŠOLE KLINIČNE PREHRANE

Onkološki inštitut, 20.4.2019

Sklop 1: Osnovna izhodišča in terminologija klinične prehrane
8.30 -10.00: Uvod v Šolo klinične prehrane, Navodila za seminarje, Opredelitev prehranske
terminologije (Nada Rotovnik Kozjek)
10.00-10.45: Sestava telesa: opredelitev, klinični pomen, meritve (Taja Jordan)
10.45 -11.45 Osnovni koncepti presnove: homeostaza, homeoreza, energijska in
beljakovinske bilanca (Sergej Pirkmajer)
11.45-12.15: Odmor s kavo

Sklop 2: Podhranjenost, klinični pomen
12.15-13.15 Opredelitev podhranjenosti povezane z bolezenskimi stanji: presejanje,
obravnava, diagnoza (GLIM), pogostost, vpliv na delovanje telesa (Tajda Božič)
13.15-14:00: Refeeding sindrom ali sindrom vnovičnega hranjenja (Tajda Božič)
14:00 -14.45: Kosilo

Sklop 3: Proces prehranske obravnave, klinična pot prehranske obravnave
14.45-16.00: Proces prehranske obravnave (Denis Mlakar Mastnak)
Praktični prikaz metod in procesa prehranske obravnave (Denis Mlakar Mastnak, Tajda
Božič, Karla Berlec)
16:00 -16.45 Klinična pot prehranske obravnave na primarni, sekundarni in terciarni ravni
zdravstvenega sistema (Milena Blaž Kovač, Katja Kogovšek, Denis Mlakar Mastnak)
16:45-17.30 Etični in legalni aspekti prehranske podpore in terapije (Miha Oražem)
17:30 -18:00 Preizkus znanja

URNIK – 2. MODUL ŠOLE KLINIČNE PREHRANE

Onkološki inštitut, 18.5.2019

Sklop 1 - Osnove klinične prehrane in modulacije presnove
9.00-10.00: Opredelitev prizadetosti in odpovedi prebavil (Nada Rotovnik Kozjek)
10:00-12.15: Seminarji
Seminar 1: Presnovne spremembe pri kroničnih vnetnih boleznih, koncept kahektičnega
presnovnega stanja
Seminar 2: Voda in elektroliti v zdravju in bolezenskih stanjih
Odmor s kavo 15 min
Seminar 3: Klinične posledice presnove ogljikovih hidratov v stresni presnovi
Seminar 4: Klinične posledice presnove proteinov ter aminokislin v stresni presnovi
12.15-13.00: Indikacije za prehransko podporo in terapijo - Priporočila in smernice – Kje
poiščemo navodila? Pregled substratov v enteralni in parenteralni prehrani (Nada Rotovnik
Kozjek)
13:15-14:00: Odmor s kosilom

Sklop 2 - Prehranska podpora in terapija
14:00 -15.00 Načini izvajanja prehranske podpore in terapije: Praktični prikaz, 2 skupini – se
zamenjata
Enteralna prehrana (Denis Mlakar Mastnak )
Parenteralna prehrana (Nizra Palamar)
15.00 -15: 45 Spremljanje in zapleti prehranske podpore in terapije
Klinično in laboratorijsko (Karla Berlec)
Presnovni, mehanični zapleti (Karla Berlec)
15.45 -16:00 : Odmor

Sklop 3 - Obravnava debelosti
16.00 – 17.00 Prevalenca, obravnava in funkcionalne ter klinične posledice motenj
prehranskega stanja (vključno debelost) pri ogroženih populacijah in različnih bolezenskih
stanjih, Zdravljenje debelosti (Milena Blaž Kovač)

17.00 -18.00: Primarna, sekundarna in terciarna preventiva debelosti 
Obravnava debelosti; odrasli, bolniki otroci: pomen prehrane, telesne dejavnosti,
samopodobe in vedenjskih sprememb (Milena Blaž Kovač, Julija Pelc)

18.00 – 18:30 Seminarji
Seminar 5: Telesna dejavnost in uravnavanje telesne mase
Seminar 6: YO-YO efekt, vzroki in posledice
18:30- 19:00 Preizkus znanja

URNIK – 3. MODUL ŠOLE KLINIČNE PREHRANE

Onkološki inštitut, 8.6.2019

Specialni del
9.00-9.20: Prehranska terapija pri kirurških bolnikih (Erik Brecelj)
9.20-9.40: Prehranska podpora pri fistulah (Erik Brecelj)
9.40 -10.00 Prehranska podpora pri poškodovancih (Erik Brecelj)
10.00 - 10.30 Prehranska podpora pri kritično bolnih in septičnih bolnikih (Katja Kogovšek)
10.30 -10-45 Odmor s kavo
10. 45 - 11.15 Prehranska podpora pri hudi podhranjenosti (Katja Kogovšek)
11.15-12.00: Motnje hranjenja (Karin Sernec)
12.00-13.00: Odmor s kosilom
13.00-14.00: Prehranska podpora po odpustu iz bolnišnice in Medicinska prehrana na domu
(Katja Kogovšek)
14.00-14.45: Prikaz primerov (pripravijo udeleženci)
14.45-16.00 : Klinična prehrana pri posameznih boleznih in specifičnih kliničnih stanjih pri
različnih populacijah (Bojan Knap)
16.00-16.30: Odmor s prigrizkom
16.30-17.00: Prikaz primerov (pripravijo udeleženci)
17.00-17.45: Prehranska podpora in terapija pri prizadetosti in odpovedi prebavil (Tajda
Košir Božič)
17.45-18.15: Prikaz primerov (pripravijo udeleženci)
18.15-18.45: Preizkus znanja

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.