9. Simpozij klinične prehrane

Izbrane teme: starostnik, debelost in življenjski slog v času COVID-19 – Ali smo zreli za multidisciplinaren pristop na vseh nivojih zdravstvenega sistema?

Slovensko združenje za klinično prehrano vas vabi na 9. simpozij klinične prehrane. Na simpoziju bomo predstavili naslednje teme: starostnik, debelost in življenjski slog v času COVID-19  ter se vprašali: »Ali smo zreli za multidisciplinaren pristop na vseh nivojih zdravstvenega sistema?« Simpozij je namenjen zdravnikom vseh specialnosti, medicinskim sestram, dietetikom in študentom (medicina, dietetika).

Kdaj in kje? Simpozij bo potekal 3.12.2021 od 8.15 ure dalje preko spleta.

Preliminarni program:

8:15 – 8:20Registracija
8:20 – 8:30Nagovor udeležencem
Sklop: Starostnik
8:30 – 8:50Prehransko stanje starostnika – izzivi, ki jih je prikazala epidemija COVID-19 (G. Veninšek)
8:50 – 9:10Pragmatični pristop k prehranski obravnavi starostnika  (N. Rotovnik Kozjek)
9:10 – 9:30Možnosti za prehransko obravnavo starostnika v ambulanti družinske medicine (B. Mazej Poredoš)
9:30 – 9:50Izhodišča za prehransko svetovanje pri starostniku, uporaba prehranskih dopolnil (K. Schara, Ž. Zupančič)
9:50 – 10:10Satelit 1: Pomen HMB, beljakovin in vitamina D v prehrani bolnega starostnika (N. Kozjek)
10:10 – 10:30ODMOR
Sklop: Debelost
10:30 – 10:50Prehransko stanje pri debelosti – izzivi, ki jih je prikazala epidemija COVID-19  (M. Gabrijelčič, R. Poličnik)
10:50 – 11:10Pragmatični pristop k prehranski obravnavi debelega bolnika  (N. Puzić Ravnjak, N. Majdič)
11:10 – 11:30Možnosti za obravnavo bolnika z debelostjo  v ambulanti družinske medicine (M. Blaž Kovač)
11:30 – 11:50Izhodišča za prehransko svetovanje pri debelem bolniku (D. Mlakar Mastnak)
11:50 – 12:10Satelit 2: Zakaj je nujna prehranska terapija tudi pri debelem bolniku z rakom? (T. Košir Božič)
Sklop: Življenjski slog in prehrana in COVID-19
12:10 – 12:30Motnje hranjenja in prehranjevanja v času COVID-19 (K. Sernec)
12:30 – 12:50Kako se posameznik odloči za zdrav življenjski slog (M. Rus)
12:50 – 13:10Odsev post COVID-19 rehabilitacije skozi oči kliničnega dietetika (E. Peklaj, M. Fortner)
13:10 – 13:30Prehransko stanje bolnikov z COVID-19, klinične izkušnje (T. Božič)
13:30 – 13:50Satelit 3: Disfagija in rehabilitacija kritično bolnega po COVID 19 (N. Majdič)
13:50 – 14:10Zaključek (M. Blaž Kovač)

Kotizacija:

  • 50 EUR
  • 40 EUR za člane SZKP
  • 15 EUR študenti in upokojenci (samo ob predložitvi dokazila)

Plačilo kotizacije: kotizacijo nakažite na tekoči račun SZKP 

  • SI56020140254344052, odprt pri NLB d.d.
  • pod namen plačila NUJNO napišite simpozij + ime in priimek udeleženca

Prijava:  https://forms.gle/17c6hQE9uPkSf5U2A  do 23.11.2021.

Dodatne informacije:

slozkp@gmail.com

Vabljeni.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.