STROKOVNO SREČANJE: CELOSTNI PRISTOP K PREHRANSKO OGROŽENEMU PACIENTU

Prehrana je za optimalno delovanje človeškega organizma nujno potrebna. Na žalost pa se zaradi samoumevnosti v sklopu zdravstvene oskrbe na dobro prehransko podporo pogosto pozabi. V Slovenskem združenju za klinično prehrano in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS- Soča se že nekaj let trudimo, da bi prehranska obravnava tudi uradno postala rutinska komponenta interdisciplinarnega pristopa k pacientu.

Z namenom boljšega razumevanja in prepoznavanja potreb smo se odločili, da skupaj pripravimo strokovno srečanje, ki je namenjeno zdravnikom vseh specialnosti, študentom (medicine in dietetike), medicinskim sestram, dietetikom in preostalim zdravstvenim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s prehransko ogroženimi pacienti. Zaradi kompleksnosti podhranjenosti je celostni pristop in sodelovanje različnih strokovnih skupin pri delu s takimi pacienti ključno.

KDAJ IN KJE? 26.5.2022 od 8.00 dalje na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS- Soča (Linhartova 51, 1000 Ljubljana)

Preliminarni program

8:00- 8:30Registracija
8:30- 8:35Uvodni nagovor URI SOČA (M.Moharić)
8:35- 8:40Uvodni nagovor SZKP (M. Blaž Kovač)
UVOD (Moderatorka: M. Blaž Kovač)
8:40- 8:55Pomen celostnega pristopa pri obravnavi prehransko ogroženega pacienta. Kako vzpostaviti dobro sodelovanje med člani tima? (N.Majdič)
8:55- 9:15Prehranska podpora – del celostne obravnave bolnika v ambulanti družinske medicine (M. Blaž Kovač)
9:15- 9:30Diagnostika in obravnava pacienta z odpovedjo prebavil (N. Rotovnik Kozjek)
9:30- 9:40DISKUSIJA
PREHRANSKA OBRAVNAVA IN PODPORA OTROKA (Moderatorka: E. Peklaj)
9:40- 9:55Pregled področja prehranske obravnave in podpore otroka (K. Groleger Sršen)
9:55- 10:10Načini enteralnega hranjenja pri otroku (M. Homan)
10:10- 10:25Vloga kliničnega dietetika pri prehranski obravnavi in podpori otroka (E.Benedik)
10:25- 10:35DISKUSIJA
10:35- 10:55ODMOR S POGOSTITVIJO
 MOTNJE POŽIRANJA (Moderatorka: N. Puzić Ravnjak)
10:55- 11:10Instrumentalne metode v diagnostiki in opredelitvi motenj požiranja (I. Hočevar Boltežar)
11:10- 11:25Vloga logopeda pri prehranski obravnavi in podpori pacienta (M. Ogrin)
11:25- 11:40Vloga kliničnega dietetika pri prehranski obravnavi in podpori pacienta z motnjo požiranja (M. Vošner)
11:40- 11:50DISKUSIJA
 MEDICINSKA PREHRANA IN IMUNONUTRICIJA (Moderatorka: N. Rotovnik Kozjek)
11:55- 12:10Prehranska obravnava in podpora pacienta s kronično rano (N. Puzić Ravnjak)
12:10- 12:25Pomen medicinske prehrane (E. Peklaj)
12:25- 12:45Predpisovanje medicinske prehrane in pripomočkov za hranjenje (A.Marič Cevzar, ZZZS)
12:45- 13:00SATELIT
13:00- 13:10DISKUSIJA
13:10- 13:50KOSILO
 TIMSKA OBRAVNAVA (Moderatorka: N. Majdič)
13:50- 14:10DMS in njena vloga pri prepoznavanju prehransko ogroženega bolnika (S. Bele, M. Simeunovič)
14:10- 14:25Vloga fizioterapevta pri prehranski obravnavi in podpori pacienta (J. Špoljar)
14:25- 14:40Vloga delovnega terapevta pri prehranski obravnavi in podpori pacienta (L. Šuc, D. Zajc)
14:40- 14:55Vloga socialnega delavca pri prehranski podpori pacienta (Š. Malečihar, K. Ronchi, J. Stevanović)
14:55- 15:10Vloga psihologa pri prehranski podpori pacienta (U. Čižman Štaba)
15:10- 15:35PACIENT PO COVID-19 (Timska obravnava)
15:35- 15:45SATELIT
15:45- 15:55DISKUSIJA
15:55- 16:00Zaključna misel (N. Majdič, M. Blaž Kovač)

Kotizacija (vključno s pogostitvijo in kosilom):

  • Polna cena 120€
  • Člani SZKP in specializanti 80€
  • Študenti in upokojenci 50€ (ob predložitvi potrdila)

Plačilo kotizacije: kotizacijo nakažite na tekoči račun SZKP 

  • SI56020140254344052, odprt pri NLB d.d.
  • pod namen plačila NUJNO napišite SS + ime in priimek udeleženca

Prijava: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfljvU6CtvNgrQFWW-6X0x6L9gVeWDOKyb-mIohYrBofh4HTg/viewform   do 22.5.2022.

Dodatne informacije:

slozkp@gmail.com

Lep vabljeni.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.