1. SIMPOZIJ IN LICENČNI SEMINAR SEKCIJE SZKP ZA KLINIČNO ŠPORTNO PREHRANO

Pri Sekciji za klinično športno prehrano, pod okriljem Slovenskega združenja za klinično prehrano (SZKP), bomo v dveh zaporednih sobotah 15. in 22. oktobra 2022 organizirali Simpozij športne klinične prehrane in licenčni seminar. 

  • Lokacija Simpozija: Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana (predavalnica Janeza Hribarja)
  • Lokacija Seminarja: Slovenski olimpijski izobraževalni center, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana

Prva sobota bo namenjena simpoziju na katerega bodo vabljeni tako strokovni delavci v športu, zdravstveno osebje in študentje kot tudi širša javnost z namenom izboljšanja prehranske znanja in prepoznavanjem s prehrano povezanih težav športnikov in športnic. Licenčni seminar teden kasneje pa bo namenjen le posameznikom z predhodno izobrazbo na področju športne klinične prehrane, ki se bodo po udeležbi na simpoziju in seminarjih s pisnim preizkusom potegovali za strokovno licenco.

Licenčnega seminarja Sekcije za športno klinično prehrano se lahko udeleži vsak/a zdravnik/ica ali magister/ica inženir/ka prehrane ali magister/ica dietetike ali univerzitetni diplomirani inžinir/ka živilske tehnologije, ki je opravil/a strokovno prakso na področju športne klinične prehrane ali diplomant ali magister mednarodnega študija, kateri kurikulum obsega vsebine klinične športne prehrane (npr. IOC diploma – sport nutrition). Za podelitev licence strokovnega delavca na področju športne klinične prehrane za aktivno leto in uvrstitev na register strokovnih delavcev na področju športne klinične prehrane mora posameznik/posameznica opraviti strokovni preizkus znanja, ki se izvaja 1-krat letno po končanem licenčnem seminarju. Preizkus lahko zajema tudi ustni zagovor. V primeru neupoštevanja strokovnih smernic in strokovne literature podane na zavihku sekcije za klinično športno prehrano pa se lahko posameznika/co tudi izbriše iz registra strokovnih delavcev na področju klinične športne prehrane.

Načeloma so za licenco predvideni posamezniki, ki že imajo predhodno izobraževanje in/ali prakso na področju športne klinične prehrane, vendar pa se zavedamo, da v Sloveniji žal ni veliko priložnosti za tovrstno usmeritev. Zato smo se pri sekciji odločili, da lahko zainteresiranim poleg simpozija in licenčnega seminarja nudimo tudi dodatno praktično izobraževanje. To bi potekalo po opravljenem licenčnem seminarju in bi skupaj omogočilo pridobitev licence. Stroški dodatnega izobraževanja bodo odvisni od končnega števila prijavljenih. Tisti, ki imate interes za dodatno pratkično izobraževanje nam pišite na mail slozkp@gmail.com .

PROGRAM SIMPOZIJA: 15.10.2022

Simpozij 15.10.2022
TerminTematikaPredavatelji
7:40-8:00Uvodni nagovorMatjaž Turel
8:00-9:00 (Osnove in napredna znanja presnove v športu)Energijska bilancaKrištof Knap
Presnova beljakovinŽan Župančič (Zoom)
Periodizacija prehraneTim Podlogar
9:00-10:00 (Prehranske strategije za trening in tekmovanje)Vnos makrohranil pred, med in po vadbiBojan Knap
Prehranska priprava na tekmovanjeAna Karin Kozjek
HidracijaBojan Knap
10:00-10:30COFFEE BREAK
10:30-11:30 (Prehrana pri poškodbah)S prehranskim statusom povezana tveganja za nastanek poškodbNeža Majdič
Prehrana v času rehabilitacijeNeža Majdič
Vloga prehranskih dopolnil pri poškodbahNeža Majdič
11:30-12:30 (Znanstvena evalvacija metod hitre izgube kilogramov v športih z težnostnimi kategorijami )Smiselnost hitre izgube kilogramovKrištof Knap
Negativne posledice metod hitre izgube kilogramovNada Rotovnik Kozjek
12:30 – 13:30KOSILO
13:30-14:30 (Znanstveno podprta prehranska dopolnila v športu)Prehranska dopolnila pri športih močiHelena Okorn
Prehranska dopolnila pri vztrajnostnih športihHelena Okorn
Kontaminacija prehranskih dopolnil v športu prepovedanimi substancami;Eva Kavka
14:30-15:30 (Sindrom relativnega energijskega pomanjkanja)Kako prepoznati RED-S

Eva Peklaj
Prehranska terapija pri RED-S sindromuEva Peklaj
Motnje hranjenja v športuUrška Battelino
15:30-16:30 (Prehrana pri telesni dejavnosti pri posebnih populacijah)Kronični bolnikiNada Rotovnik Kozjek
StarostnikiNada Rotovnik Kozjek
Mladostniki/otrociAndreja Širca Čampa

PROGRAM SEMINARJA 22.10.2022:

Licenčni seminar 22.10.202230 min predavanje + 15 min diskusija
8:00-8:30Uvodni nagovorMilena Blaž Kovač
8:30-9:00Prehranski pregled v sklopu medicine športaIva Jurov
9:15-9:45Prehranska anamneza kot prvi korak prehranske obravnaveDenis Mlakar Mastnak
10:00-10:30COFFEE BREAK
10:30-11:00Multidisciplinaren pristop pri obravnavi s prehrano povezanega pomanjkanja vitaminov in mineralovPetra Zupet
11:15-11:45Alternativni načini prehranjevanja v športuEva Peklaj
12:00-12:45KOSILO
12:45-13:15Prehranska obravnava pri sindromu relativnega energijskega pomanjkanjaEva Peklaj
13:30-14:00Merjenje telesne sestaveTaja Jordan
14:15-14:45Etika v športni prehraniMiha Oražem

Kotizacija:

  • Simpozij športne klinične prehrane 99€ (SZKP člani 79€, študentje: 25€)
  • Simpozij športne klinične prehrane + licenčnimi seminar 149€ (SZKP člani 129€)
  • Ponovni ustni izpit v roku 3 mesecev po licenčnem seminarju 50€

Plačilo kotizacije: kotizacijo nakažite na tekoči račun SZKP 

  • SI56020140254344052, odprt pri NLB d.d.
  • pod namen plačila NUJNO napišite SP + ime in priimek udeleženca

Prijava do 1.10.2022:   PRIJAVA

Dodatne informacije: slozkp@gmail.com

Lep vabljeni.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.