Simpozij: Mišica v zdravju in bolezni

Simpozij “Mišica v zdravju in bolezni” je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom vseh kliničnih strok, dietetikom, kineziologom, fizioterapevtom, strokovnim delavcem v športu in
študentom, ki se želijo dodatno izobraziti na področju klinične prehrane. Poudarek bo predvsem na oblikovanju celostnega pristopa k ohranjanju primerne telesne sestave, preventivi ter obravnavi sarkopenije ter pomenu mišične mase v zdravju in bolezni.


Na simpoziju je možno sodelovati tudi s predstavitivjo prostih tem, ki se tematsko navezujejo na področje klinične prehrane in mišične mase. Naslovi sklopov prostih tem so navedeni na programu srečanja. Predstavitve so lahko v obliki kliničnih primerov ali lastnih raziskav.

Rok za oddajo izvlečkov je 15. julij 2023 na: prispevki.szkp@gmail.com
Aktivni udeleženci bodo oproščeni plačila kotizacije.

TERMIN: 30.9-1.10.2023
LOKACIJA: Domus medicus, Modra dvorana
ŠTEVILO UDELEŽENCEV: max. 200

KOTIZACIJA:
• specialisti kliničnih strok: 180 EUR
• specializanti, dietetiki, fizioterapevti, kineziologi, strokovni delavci v športu: 140 EUR
• študenti, pripravniki: 30 EUR
V ceno vključeno: udeležba na predavanjih, zbornik, pogostitev med odmori, potrdilo Zdravniške zbornice o točkah.

Predavatelji kotizacije ne plačajo.

Plačilo kotizacije: kotizacijo nakažite na tekoči račun SZKP 

  • SI56020140254344052, odprt pri NLB d.d.
  • pod namen plačila NUJNO napišite: SP + ime in priimek udeleženca

PRIJAVNICA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1h9wpejgXu30OSZcg3j37ltcEiW3QgTOvBcW4ElAtlPIuOQ/viewform

PROGRAM:

1. dan (30.9.2023) Fiziološki in patofiziološki pomen mišične mase, diagnostika


8:00-8:30 Prihod in registracija

8:30-9:15 Nagovor in uvodno predavanje: Mišica, pozabljen endokrini organ?


9:15-10:15 Fiziološka vloga mišičnega sistema
Kostno-mišični sistem in njegova vloga skozi življenjsko obdobje
Skeletna mišica in presnovno zdravje
Mišična masa in duševno zdravje
Vloga mišične mase v krepitvi imunskega sistema
Vloga mišične mase v starosti

10:15-10:30 Odmor


10:30-11:30 Klinična terminologija in diagnostika mišične mase
Klinična terminologija
Metode meritve sestave telesa – splošna izhodišča za diagnostiko mišične mase
Ob-posteljne metode za določanje mišične mase:

  • Bioimpedančna metoda
  • UZ
  • Klinični pristop k diagnozi sarkopenije – medicinski pogled v bodočnost

11.30-12.30 Proste teme – Pomen in diagnostika mišične mase

12:30-12:50 Satelitski simpoziji (20 min)

12:50-13:30 Kosilo

13:30-14:30 Mišica v patofizioloških stanjih – 1
Debelost
Kaheksija
Podhranjenost
Covid-19
Ledvične bolezni


14:30-15:30 Mišica v patofizioloških stanjih – 2
Kardiologija in KOPB
Kritično oboleli
Diabetes
Rakaste bolezni
Kirurški


15:30-15:45 Odmor


15:45-16:45 Proste teme – klinični problemi zaradi znižane mišične mase in/ali sarkopenije

16:45-17:05 – Satelitski simpozij (20 min)

2.dan (1.10.2023) Terapevtski pristopi


8:30-9:00 Uvodno predavanje: Klinični pomen prenizke mišične mase in sarkopenije – Izhodišče za terapevtske intervencije


9:00-10:00 Nefarmakološka terapija znižane mišične mase in sarkopenije – 1
Kineziolog – splošni pristop
Zdravnik – vadba bolnikov na recept
Klinična športna prehrana – zdravnik
Klinična športna prehrana – dietetik
Motivacija za spremembo gibalnih in prehranjevalnih navad

10:00-11:00 Nefarmakološka terapija znižane mišične mase in sarkopenije – 2
Preventivna prehrana
Smernice za odraščajoče otroke
Smernice za aktivne zdrave odrasle
Smernice za starostnike
Smernice za kronične bolnike

11:00-11:10 Odmor

11:10-12:00 Farmakološka terapija
Farmakološke možnosti
Hormonska terapija
Farmakonutricija
Vloga prehranskih dopolnil in medicinska hrana


12:00-13:00 Okrogla miza: Pristop k obravnavi nizke mišične mase/sarkopenije na vseh
nivojih zdravstvenega sistema (preventiva, zdravljenje)

Javno zdravje

Ambulanta družinske medicine

Specialistična ambulanta na sekundarnem ali terciarnem nivoju

13:00 Podelitev nagrad za najboljši poster
Zaključek srečanja

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.