MODUL ŠOLE KLINIČNE PREHRANE – v Mariboru (3.izvedba) – zdravniki družinske medicine, zdravniki specialisti v izvenbolnišničnih specialističnih ambulantah

Namen
– Vloga klinične prehrane v zdravstveni obravnavi pacienta na primarnem nivoju: preventivna, kurativna
– Razumevanje procesa prehranske obravnave, kot del zdravniškega pregled
– Prepoznava motenj prehranjenosti: diagnostični proces, dileme – kadar ima pacient več motenj prehranskega stanja
– Kako ločimo motnje prehranjenosti, motnje prehranjevanja in motnje hranjenja
– Razumevanje razlike med prehransko podporo in terapijo
– Uporaba medicinske prehrane v klinični praksi – glede na stopnjo prehranske ogroženosti in diagnoze motenj prehranjenosti
– Vrste in načini uporabe medicinske prehrane v ambulanti družinske medicine
– Vodenje in nadzor prehranske terapije

Potek: Šola bo potekala 3 dni (5.4.-6.4. in 12.4. 2024)
Zaključni izpit bo online: 20.4.2024

Več o dogodku si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.zdravniskazbornica.si/domus-medica/dogodki/zzsEventsInDomusMedica/modul–ole-klini-ne-prehrane/40057–70463

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.