Šola klinične prehrane v aprilu in juniju 2022

Šola Klinične prehrane
Slovensko združenje za klinično prehrano v okviru projekta Ministrstva za zdravje organizira
Šolo klinične prehrane, ki je namenjena zdravnikom in diplomiranim medicinskim sestram na
primarnem nivoju.
Izobraževanje bo potekalo v dveh terminih (8.4. – 9.4. ter 3.6. – 4.6 2022) v obliki spletnega
izobraževanja.
Prijava na Šolo klinične prehrane je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na naslednji
povezavi:

8. in 9. 4. 2022: https://forms.gle/P6hyXNEYwNcLJSvw9

3. in 4. 6. 2022: https://forms.gle/5D1HuNvRHbXXGN1k9

Število prijav za oba termina je omejeno na 100 mest. Kotizacije ni.
Vsebina in urnik predavanj:
Petek
8.00 – 8.30 Uvod + homeostaza, homeoreza (Kozjek)
8.30 – 9.00 Terminologija (Kozjek)
9.00 – 10.30 Debelost in regulacija telesne mase (Kovač Blaž)
10.30 – 11.00 Sestava telesa (Jordan)
11.00 – 11.30 ODMOR
11.30 – 12.00 Prehranska podpora kroničnih bolezni (Kogovšek)
12.00 – 13:00 Proces prehranske obravnave, Klinična pot primarni nivo, Klinična pot bolnišnica (Mlakar Mastnak, Blaž Kovač)

13.00 – 14.00 Rehabilitacija – različna bolezenska stanja (Puzić Ravnjak, Majdič, Vošner)
14.00 – 14.30 Prehranska podpora kroničnih ran (Puzić Ravnjak, Majdič, Vošner)
14.30 – 15.00 Zaključek prvega dela izobraževanja in razprava
Sobota
8.00 – 8.30 Preventivna prehrana (Košir Božič, Justin)
8.30 – 9.00 Medicinska prehrana (Berlec)
9.00 – 9.30 Kirurgija, prehranska podpora pred in po operativnem posegu (Brecelj)
9.30 – 10.00 Motnje hranjenja (Sernec)
10.00 – 10.30 ODMOR
10.30 – 11.30 Telesna aktivnost in prehrana (Peklaj, Kozjek)
11.30 – 12.00 Formule enteralne prehrane (Peklaj)
12:00 – 13.30 Zaključek drugega dela izobraževanja in razprava
*Pridržujemo si pravice do spremembe programa
Literatura:
Učbenik s praktikumom predavanj

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.