2. Simpozij klinične športne prehrane in licenčni seminar

Pri Sekciji za klinično športno prehrano, pod okriljem Slovenskega združenja za klinično prehrano (SZKP), bomo v petek 6. in soboto 7. oktobra 2023 organizirali 2. Simpozij klinične  športne prehrane in licenčni seminar

  • Lokacija simpozija in seminarja: Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana. 

Petek popoldan in sobota dopoldan bosta namenjena simpoziju na katerega ste vabljeni tako strokovni delavci v športu, zdravstveno osebje in študentje kot tudi širša javnost z namenom izboljšanja prehranske znanja in prepoznavanjem s prehrano povezanih težav športnikov in športnic. V program smo vključili tudi nekatere aktualne teme na področju klinične športne prehrane ter pa okroglo mizo kot spodbudo k dialogu med udeleženci in strokovnjaki. 

Licenčni seminar bo potekal v soboto popoldne in je namenjen posameznikom z predhodno izobrazbo na področju klinične športne prehrane, ki se bodo po udeležbi na simpoziju in seminarjih s pisnim preizkusom potegovali za strokovno licenco.

Licenčnega seminarja Sekcije za klinično športno prehrano se lahko udeleži vsak/a zdravnik/ica ali magister/ica inženir/ka prehrane ali magister/ica dietetike ali univerzitetni diplomirani inženir/ka živilske tehnologije, ki je opravil/a strokovno prakso na področju športne klinične prehrane ali diplomant ali magister mednarodnega študija, kateri kurikulum obsega vsebine klinične športne prehrane (npr. IOC diploma – sport nutrition). Za podelitev licence strokovnega delavca na področju klinične športne prehrane za aktivno leto in uvrstitev na register strokovnih delavcev na področju klinične športne prehrane mora posameznik/posameznica opraviti strokovni preizkus znanja, ki se izvaja po končanem licenčnem seminarju. Po zaključenem izobraževanju bodo kandidati prejeli izpit preko elektronske pošte, rok za oddajo izpita bo nedelja 8. oktober ob 23:59. Preizkus lahko zajema tudi ustni zagovor. V primeru neupoštevanja strokovnih smernic in strokovne literature podane na zavihku sekcije za klinično športno prehrano pa se lahko posameznika/co tudi izbriše iz registra strokovnih delavcev na področju klinične športne prehrane.

Program:

Kotizacija:

  • Simpozij športne klinične prehrane 99€ (SZKP člani 79€, študentje: 25€)
  • Simpozij športne klinične prehrane + licenčnimi seminar 199€ (SZKP člani 149€)
  • Ponovni ustni izpit v roku 3 mesecev po licenčnem seminarju 50€

Plačilo kotizacije: kotizacijo nakažite na tekoči račun SZKP 

  • SI56020140254344052, odprt pri NLB d.d.
  • pod namen plačila NUJNO napišite: SP + ime in priimek udeleženca

Prijava do 30.09.2023 na spodnji obrazec

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3iFoIvwEubUWafWJ2P7KEryYL0Jrw1nHN5SSU07DNISFjvg/viewform

Dodatne informacije: slozkp@gmail.com

Lepo vabljeni!

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.