Izobraževanje zdravstvenega kadra na področju klinične prehrane – nadgradnja Šole klinične prehrane

Vsebina:

Klinična prehrana predstavlja strokovno področje , ki obravnava motnje prehranjenosti  pri posamezniku. Obsega preventivo, diagnostiko, in obravnavo prehranskih presnovnih motenj, ki so povezane  z akutnimi, kroničnimi boleznimi in stanji, ki jih povzroča pomanjkanje ali prebitek energije in / ali posameznih hranil. 

Usposobljenost zdravstvenih delavcev je pri  obvladovanju podhranjenosti na vseh nivojih zdravstvenega sistema ključna, saj je delež podhranjenih velik, tako v bolnišnicah, ustanovah  in med populacijo bolnikov na domovih. Šole klinične prehrane so vsebinsko in organizacijsko namenjene posameznim skupinam  strokovnih delavcev v zdravstvu in želijo dopolniti in poglobiti znanja na področju klinične prehrane.  Datumi izobraževanj bodo objavljeni na spletni strani SZKP.

Projekt SZKP sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru sofinanciranja programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do l 2022.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.