Testiranje klinične poti prehranske obravnave bolnikov na primarnem zdravstvenem nivoju


Vsebina programa:

Prehranska obravnava bolnikov na primarnem nivoju zdravstva še ni standardni del zdravstvene obravnave bolnikov, s čimer se poveča tveganje za razvoj podhranjenosti ali slabšanje prehranskega stanja bolnikov in drugih specifičnih populacijskih skupin. Akutna in kronična bolezen vpliva na presnovo bolnika preko povečanega katabolizma kar vodi do poslabšanja njegovega prehranskega stanja in s tem do poslabšanja bolezenskega stanja ter večje smrtnosti. Prehrana ima ključni pomen tudi za zdravje, saj vpliva na preventivo bolezni kot so: srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak in kognitivne motnje ter na ohranjanje funkcionalne mase pri staranju. Presnovni motnji, tako podhranjenost kot tudi debelost, nista samo velik javnozdravstveni problem, temveč resno ogrožata izhod zdravljenja pri kroničnih bolnikih. Ker je slaba prehranjenost pogosto neprepoznana, sta njuno zgodnje odkrivanje in zdravljenje ključna cilja obvladovanja tega problema. Za uspešno reševanje prehranskih izzivov med boleznijo, poškodbami ali rehabilitacijo ter v skrbi za specifične populacijske skupine je bistvenega pomena na primarnem nivoju zdravstva oblikovati in implementirati tako klinično pot prehranske obravnave, ki bo zagotovila individualizirano, celostno, strokovno, standardizirano, sledljivo, kontinuirano in varno obravnavo bolnika ter integrirala različne vidike prehranske obravnave bolnika. Vzporedno z obravnavo podhranjenosti klinična pot prehranske podpore bolnika na primarnem nivoju vključuje še obravnavo debelosti.

Projekt SZKP sofinancira Ministrstvo za zdravje v okviru sofinanciranja programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do l 2022.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.